Για την ασφαλή μεταφορά του αμαξίδιου και του χρήστη.

PRO 2

  • 2 προαιντατήρες
  • 2 στατικές ζώνες
  • 1 ζώνη λεκάνης
  • 1 ζώνη ώμου (προαιρετική)

PRO 4

  • 4 προαιντατήρες
  • 1 ζώνη λεκάνης
  • 1 ζώνη ώμου (προαιρετική)
PRO L σημαίνει ότι οι ιμάντες του αμαξιδίου σταθεροποιούνται με ένα βρόχο.

Κατόπιν αιτήματος οι PRO 2 προαιντατήρες μπορούν να τοποθετιθούν είτε στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος του αμαξίδιου.

Γενικές πληροφορίες

Τα συστήματα Protektor χρησιμοποιούνται μόνο για να συνγρατήσουν το αμαξίδιο. Δεν προορίζεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση.