Μετατροπή πεταλιών, γκάζι – φρένο στο χέρι
αναστροφή πεταλιών
Βοηθήματα οδήγησης (μπίλιες, προστατευτικά πεταλιών)