Μετατροπή πεταλιών, γκάζι – φρένο στο χέρι
Βοηθήματα οδήγησης (μπίλιες, προστατευτικά πεταλιών)