Προδιαγραφές

  • Χρήση σαν στήριγμα εισόδου & εξόδου από το αυτοκίνητο. Τοποθετήστε σταθερά στην υποδοχή ασφάλισης που βρίσκετε στο πλαίσιο τις πόρτας του αυτοκινήτου.
  • Σπάσιμο πλαϊνού παραθύρου. Με μία κίνηση, χτυπήστε το κέντρο του πλαϊνού παραθύρου με το μυτερό άκρο.
  • Κόφτης ζώνης ασφαλείας σε έκτακτη ανάγκη.Τεντώστε τη ζώνη ασφαλείας. τοποθετήστε τη ζώνη μέσα στην υποδοχή του κόφτη και τραβήξτε σταθερά.