Στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των προϊόντων μας, η εταιρεία μας συνεργάζεται με οίκους του εξωτερικού και τους καλύτερους οίκους της εγχώριας αγοράς :

Διασκευές αυτοκινήτων για Άτομα με Αναπηρίες (Α.μεΑ.):

Αμαξώματα

  • ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
  • ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
  • HYDROFLEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
  • JOST Γερμανίας
  • STERN Ιταλίας
  • UDOR Ιταλίας