Το εργοστάσιο «Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.», είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα χώρο των αμαξωμάτων στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1955 σαν ατομική επιχείρηση από τον Μιχαήλ Ραγκούση και συνεχίζει σαν Ανώνυμη Εταιρεία από το 1972 έως και σήμερα, με τίτλο :
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε.»

Διαθέτει Ιδιόκτητο Εργοστασιακό καλυμμένο χώρο 4500 m2, στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155, με πλήρη εξοπλισμό Μηχανημάτων και εργαλείων.

Απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό και είναι επανδρωμένο με στελέχη που έχουν 20ετή εμπειρία στην κατασκευή Αμαξωμάτων.

Η εταιρεία συνεργάζεται σε ετήσια βάση ειδικούς τεχνικούς συνεργάτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη των κατασκευών της.

Σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις περί ασφάλειας μηχανών και προστασίας εργαζομένων, η εταιρεία στις κατασκευές της επιθέτει σήμανση CE.